Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2022
Βουδικλάρης Θ. (Πολ. Μηχ.)

Βουδικλάρης Θ. (Πολ. Μηχ.)

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, 1959. Μελετητής Δημοσίων και Ιδιωτικών Εργων.

Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΠΜΕ από το 1986 μέχρι το 1993.

Πρόεδρος της Αντιπροσωπίας του ΤΕΕ από το 1991 μέχρι το 1994.

Γενικός Διευθυντής στην Δημόσια Επιχείρηση Ανεγέρσεως Νοσηλευτικών Μονάδων (ΔΕΠΑΝΟΜ ) από το 1989 μέχρι το 1994.

Επί κεφαλής της Υπηρεσίας κατασκευής κτιριακού συγκροτήματος Ιδρύματος Ιατρο-Βιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), από 1997 μέχρι 2001

Τεχνικός Σύμβουλος στις εργασίες κατασκευής του Νέου Μουσείου Ακρόπολης από 12/2004 μέχρι 05/2006.

Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομίας κατασκευών (ΙΟΚ) από ΙΑΝ. 2006 μέχρι ΑΥΓ. 2010.

Συμμετοχή σε επιτροπές ΤΕΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΑΝ. Βασικός ομιλητής σε μεγάλο αριθμό ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων. Συγγραφέας τεχνικών κειμένων και άρθρων.

Δημοσιεύσεις (91 έως 101 από 141)

Επισημαίνεται πόσο απαραίτητη είναι πάντα η ύπαρξη ενός συμφωνητικού μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που δεν θα επιτρέπει παρερμηνείες, θα αποτρέπει παρεξηγήσεις και θα αποθαρρύνει παραλογισμούς. Στο παρόν σχέδιο συμφωνητικού η προμήθεια των υλικών σκυροδέματος, σιδηροπλισμού, αποστατήρων, καρφικής ύλης και διογκωμένης πολυστερίνης, και η παράδοσή τους στο εργοτάξιο βαρύνει τον υπεργολάβο.

Επισημαίνεται πόσο απαραίτητη είναι πάντα η ύπαρξη ενός συμφωνητικού μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που δεν θα επιτρέπει παρερμηνείες, θα αποτρέπει παρεξηγήσεις και θα αποθαρρύνει παραλογισμούς. Στο παρόν σχέδιο συμφωνητικού η προμήθεια των υλικών σκυροδέματος, σιδηροπλισμού, αποστατήρων, καρφικής ύλης και διογκωμένης πολυστερίνης, και η παράδοσή τους στο εργοτάξιο βαρύνει τον εργοδότη.

Αντικείμενο της Εγκυκλίου Ε7 του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ είναι η εκτίμηση της αντοχής του σκυροδέματος υφιστάμενων κατασκευών (προϋπαρχόντων των ΚΤΣ).

Η γενική εφαρμογή της για τον έλεγχο της ποιότητας των σκυροδεμάτων των Δημοσίων Εργων από τον ΕΣΠΕΛ έχει οδηγήσει σε σειρά προβλημάτων.

Παρατίθεται πρόταση επαναδιατύπωσης της Ε7 προς κρίση μέσω του forum e-archimedes.gr

Σκέψεις, απόψεις και προβληματισμοί για τα προβλήματα της παιδείας στην Χώρα

Ίσως η πιο αυθεντική ιστορική μαρτυρία για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας.

Εικονογραφημένες οδηγίες για την ασφαλή εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών, σε απλή γλώσσα, επειδή κανένα εργατικό ατύχημα δεν δικαιολογείται ...
Σχέδιο Ιδιωτικού Συμφωνητικού Εκσκαφών
Ανάρτηση11 Μαίου 2011
Τελευταία τροποποίηση23 Ιουνίου 2011

Επισημαίνεται πόσο απαραίτητη είναι πάντα η ύπαρξη ενός συμφωνητικού μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που δεν θα επιτρέπει παρερμηνείες, θα αποτρέπει παρεξηγήσεις και θα αποθαρρύνει παραλογισμούς.

Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1421 και τον ΚΤΧ - 2008
Ανάρτηση05 Μαίου 2011
Τελευταία τροποποίηση10 Μαίου 2011

Παροχή στοιχείων προς τον Επιβλέποντα για την διαπίστωση ή τον έλεγχο της ποιότητας και των χαρακτηριστικών του χάλυβα σκυροδέματος (ως υλικού - όχι ως εργασίας διαμορφώσεως οπλισμού) και την αποδοχή και παραλαβή του ή την αιτιολογημένη απόρριψη.

Οδηγίες για την αποκατάσταση κακοτεχνιών διαστρώσεως του σκυροδέματος
Ανάρτηση03 Μαίου 2011
Τελευταία τροποποίηση05 Μαίου 2011

Οι οδηγίες αυτές έχουν ως αντικείμενο τις προκαταρκτικές εργασίες και την εκτέλεση των επισκευών για την αποκατάσταση ενδεχομένων κακοτεχνιών διαστρώσεως του σκυροδέματος ή τοποθετήσεως του οπλισμού, τόσο για σκυρόδεμα καλυπτόμενο με επίχρισμα ή άλλη στρώση επενδύσεως, όσο και για εμφανές σκυρόδεμα.

Υπογραμμίζεται η ανάγκη αμέσου ενάρξεως, των επεμβάσεων που επιτάσσει ο ΚΕΝΑΚ, στα δημόσια κτίρια, τόσο για τον παραδειγματισμό και την προτροπή της κοινωνίας μας, όσο και για τη βελτίωση των οικονομικών του κράτους, αλλά επίσης και ως άμεσο αντικείμενο μελετητικό και κατασκευαστικό, για την επιβίωση του χειμαζόμενου τομέα των έργων.

Αναδημοσίευση από το περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ (http://www.tekdotiki.gr)